Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 15/12/2013

Kolejne z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych odbyło się w Dzielnicy III. Uczestniczyło w nim siedemnaście osób.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia projektu „Ranking Krakowskich Samorządowców”, omówiono jego cele i zasady działania.

Godzinne spotkanie zostało zdominowane przez debatę na temat rozbudowy alei 29 listopada. W kontekście tego problemu próbowano mimo wszystko odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki powinien być dobry polityk samorządowy i jakie działania powinien podejmować w tej konkretnej sytuacji.

Zgromadzeni kładli nacisk na potrzebę częstszych konsultacji społecznych oraz posiadanie adekwatnej wiedzy merytorycznej dotyczącej aktualnie prowadzonych działań, ponieważ, jak skarżyli się mieszkańcy, zapraszani urzędnicy często nie potrafili odpowiedzieć na pytania, które padały z sali.

Następnie podjęto próbę dyskusji na temat roli rady dzielnicy i lokalnych polityków. Pytaniem retorycznym było, czy powinni to być społecznicy angażujący się w sprawy lokalne, czy lokalni celebryci, którzy tylko często pojawiają się w mediach. Na pytanie, czy samorządowcy dobrze rozpoznają problemy dzielnicy, mieszkańcy odpowiedzieli twierdząco. Natomiast znamienna była nieobecność wszystkich radnych z wyjątkiem przewodniczącego, co sprawiło wrażenie, że poza uczestniczeniem w sesjach plenarnych i obecnością na dyżurach nie angażują się oni aktywnie w lokalne wydarzenia i debaty.

Ponadto zwrócono uwagę na nieumiejętność współpracy między politykami różnych szczeblów (rząd, województwo, samorząd), chociaż władza sprawowana jest tam przez Platformę Obywatelską. Przewodniczący nie potrafił odpowiedzieć, dlaczego politycy tej samej partii nie mogą dojść do porozumienia i stworzyć wspólnego projektu, aby nie dochodziło do niezrozumiałych decyzji w sprawie strategicznego zarządzania miastem. 

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg