Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Analiza dokumentów

Korzystając ze wszelkiej dostępnej dokumentacji zawartej w Biurze Informacji Publicznej, stenogramach posiedzeń rad dzielnic i miasta, stronach internetowych, serwisów społecznościowych. Najważniejszą pracą było wyodrębnienie takich informacji które następnie można przełożyć na siatkę wskaźników i system oceny.

Biuro Informacji Publicznej w przypadku radnych miasta daje możliwość uzyskania szczegółowych informacji o każdym radnym w tym spis wszystkich interpelacji. Dzięki nim można zobaczyć jak wieloma sprawami swoich mieszkańców oraz w ramach komisji zajmował się radny, czy były to zapytania rzeczowe, treściwe i świadczące o zaangażowaniu w sprawę.

Stenogramy pozwalają na dokładne zaznaczenie działalności radnych pod kątem zabierania merytorycznego głosu w dyskusji  na planowanymi uchwałami (co jest bardzo ważne ponieważ w chwilach gorących dyskusji polemika między radnymi nie raz schodzi z poziomu argumentów na poziom emocji). Ważne jest także wyszczególnienie czy wystąpienia dotyczą działalności w komisji czy może dotyczą spraw ważnych dla konkretniej, małej społeczności skupionej wokół jednego zadania (remont lokalnej szkoły lub drogi).

Stenogramy z jednej strony pokazują bardzo dobre przygotowanie w zakresie specjalistycznej wiedzy (w trakcie dyskusji nad budżetem zdarzają się wypowiedzi radnych wskazujące na rozległą wiedzę ekonomiczną choć nie mają wykształcenia z zakresu tej dziedziny wiedzy). Niestety z drugiej strony są przykłady przenoszące nas w czasy XVII wiecznych sejmików  gdzie radni często w bardzo kwiecisty sposób wyrażają swoją dezaprobatę wobec działań swych adwersarzy, bądź też wnioskuje się o zmiany choćby nazwy uchwały poprzez dodanie jednego wyrazu co skutkuje wydłużeniem obrad.

                  Poprzez internet można dotrzeć do bardzo wielu publikacji w których radni wyrażają swoje zdanie na dany temat nie tylko w roli przedstawicieli lokalnej społeczności, ale także w roli eksperta. Równie ważna jest aktywność w lokalnej prasie. Własne felietony i wzmianki o działalności wskazują generalnie na duże zaangażowanie w życie miasta, a aktywność w serwisach społecznościowych bądź posiadanie własnej strony internetowej na chęć dotarcia do obywateli.

                  Wszystkie te dane wymagają odpowiedniego skatalogowania i późniejszej oceny by w końcu nanieść je na siatkę wskaźników.

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg