Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Badanie wśród samorządowców

W ramach tego badania w czerwcu byliśmy obecni na sesjach w każdej z osiemnastu dzielnic Krakowa przedstawiając radnym założenia Rankingu Krakowskich Samorządowców.

Radni przejawiali zainteresowanie samym przedsięwzięciem. Poprzez swoje pytania dali kilka wskazówek dotyczących realizacji rankingu, a co najważniejsze można było zauważyć zarys do powstania płaszczyzny dialogu pomiędzy mieszkańcami a radnymi. Niektórzy z nich byli bardzo zainteresowani wynikami ankiet przeprowadzonymi wśród mieszkańców, szczególnie odpowiedziami na pytanie o problemy dzielnicy. Innych zaś interesowały wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Naturalnie nie we wszystkich dzielnicach pomysł Rankingu Krakowskich Samorządowców spotkał się z uznaniem. Natomiast w dzielnicach w których mieliśmy do czynienia z konstruktywnym dialogiem widać potencjał do dalszej współpracy, która może w przyszłości zaowocować skuteczniejszą realizacją przez radnych oczekiwań mieszkańców z jednej strony, oraz lepszym poinformowaniem krakowiaków o tym w jaki sposób działania samorządowców kształtują ich najbliższe otoczenie.

Dało się zauważyć również małe różnice pomiędzy pracą poszczególnych rad dzielnic. Możliwe, że gdyby przewodniczący mogli raz na jakiś czas wymienić się doświadczeniami udałoby się usprawnić ich działanie, tak by ich działania były skuteczniejsze jak i bliższe mieszkańcom.

                  Badanie w formie ankiety pozwoliło radnym na wykazanie swoich zalet i osiągnięć w obecnej kadencji jak również opisania własnych spostrzeżeń na temat potrzeb miasta i mieszkańców.

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg