Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

KONFERENCJA RANKING KRAKOWSKICH SAMORZĄDOWCÓW

 

Fundacja Instytut Aurea Libertas oraz Fundacja Obywatelska

we współpracy z Kołem Naukowym Studentów

Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

zapraszają na konferencję podsumowującą projekt
i OGŁOSZENIE WYNIKÓW RANKINGU

   

29 września 2014 r. godz. 10.00.,
aula Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2, Kraków

 

Celem naszego projektu był społeczny audyt aktywności i skuteczności władz samorządowych Miasta Krakowa. W tym celu przeprowadziliśmy konsultacje i badania społeczne wśród mieszkańców Krakowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców, dziennikarzy i innych osób zajmującymi się zagadnieniem samorządności w naszym mieście. Do udziału pilotażowym badaniu zaprosiliśmy również Radnych Miasta Krakowa, członków Rad Dzielnic oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Co udało nam się osiągnąć w ramach projektu?

  • Przeanalizowaliśmy ponad 1000 protokołów z posiedzeń Rady Miasta Krakowa i Rad Dzielnic, zwracając uwagę na: obecność na sesjach, referowanie uchwał, udział w dyskusji, liczbę zgłoszonych poprawek do uchwał i skuteczność ich wprowadzania, pracę w komisjach;

  • W wyniku badań ankietowych i spotkań fokusowych określiliśmy cechy idealnego samorządowca, a następnie zapytaliśmy ponad 750 mieszkańców Krakowa w jakim stopniu radni spełniają te założenia. Cechy, jakie wzięliśmy pod uwagę to m.in.: rozpoznawalność, społecznictwo, merytoryczność, inicjatywa, skuteczność, zdolności menadżerskie, obowiązkowość, otwartość na współpracę;

  • Zbadaliśmy, czy tematy uznawane przez radnych za priorytetowe odpowiadają najważniejszym problemom miasta i dzielnicy wskazanym przez mieszkańców w ankietach;

  • Układając wyniki rankingu wzięliśmy pod uwagę: wynik wyborczy uzyskany przez urzędujących radnych, kwestię zależności od partii politycznych, stopień realizacji programu wyborczego;

  • Zbadaliśmy dostępność samorządowców dla mieszkańców miasta.

 

Efektem niemal rocznych prac jest mapa 14 wskaźników, stanowiąca profil „dobrego samorządowca”, matryca oceny aktywności i pracy samorządowców oraz pierwszy w skali miasta i całego kraju przygotowany w oparciu o tak złożoną metodologię RANKING SAMORZĄDOWCÓW.

 

Konferencja, do udziału w której zapraszamy, składać się będzie z dwóch części. Pierwsza poświęcona zostanie podsumowaniu prac podjętych w ramach projektu oraz prezentacji wyników RANKINGU KRAKOWSKICH SAMORZĄDOWCÓW. Natomiast druga część konferencji stanowić będzie debatę na temat aktualnych problemów i wyzwań jakie stoją przed krakowskim samorządem.

 

 

Z poważaniem,

Zespół Fundacji Instytut Aurea Libertas

oraz Fundacji Obywatelskiej  

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg