Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Konsultacje z mieszkańcami

W ramach projektu Ranking Krakowskich Samorządowców realizowany jest cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Krakowa.  Cele, które chcielibyśmy osiągnąć poprzez spotkania sprowadzają się do dwóch podstawowych.

Po pierwsze – to pomoc w odpowiedzi na pytanie Jaki samorządowiec powinien być?

Spotkania konsultacyjne w tym sensie to przygotowanie do opracowania modułowej matrycy badania aktywności i jakości pracy krakowskich samorządowców. Podczas debaty staramy się wspólnie z mieszkańcami  stworzyć mapę wskaźników, w oparciu o które zbudowane zostanie narzędzie  monitoringu i kontroli przedstawicieli samorządowych władz publicznych Krakowa.

Po drugie – to prezentacja projektu Ranking Krakowskich Samorządowców.

Projekt Ranking Krakowskich Samorządowców to innowacyjne przedsięwzięcie, niemające jak dotąd w skali województwa, ani kraju swoich odpowiedników. Autorzy projektu postanowili nie ograniczać się jedynie do zebrania opinii na temat osób pełniących funkcje publiczne w naszym mieście, ale zbudować narzędzie rzetelnej, konstruktywnej i obiektywnej oceny. Aby sprostać temu zadaniu Fundacja Instytut Aurea Libertas oraz Fundacja Obywatelska wyszła z inicjatywną zaangażowania w tym celu metod naukowych oraz szerokich konsultacji obejmujących różne środowiska .  Transparentność i rzetelność opinii w kwestiach tak kluczowych jak polityka i sprawy publiczne są niezwykle ważne. To właśnie świadomość tych kwestii stała się inspiracją do inicjatywy spotkań z mieszkańcami, których celem będzie nie tylko poznanie opinii, ale także stworzenie szansy na poznanie samego projektu. 

 

Spotkanie 20 i 29/01/2014

Podczas spotkania zapytano mieszkańców Dzielnicy XVII o pożądane cechy dobrego samorządowca.

Niemal wszyscy spośród dwanaściorga obecnych podkreślali, że tym, co najbardziej doskwiera w dotychczasowych pracach radnych dzielnicy to: brak informacji na temat aktualnie prowadzonych i planowanych działań, nieprzejrzyste procedury angażowanych w realizację poszczególnych działań osób oraz zbytnia troska o prywatne korzyści. Podług...

czytaj więcej »

Spotkanie 18/01/2014

Kolejne z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych odbyło się w Dzielnicy XVIII, uczestniczyło w nim dziewięć osób.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia projektu „Ranking Krakowskich Samorządowców”, omówiono jego cele i zasady działania. 

Pierwsza część spotkania poświęcona była szczegółowemu omówieniu metody realizacji, przyjętych założeń oraz samej realizacji projektu „Ranking...

czytaj więcej »

Spotkanie 17/01/2014

Podczas trwającego niespełna trzy godziny spotkania poruszono jedną z kluczowych dla miasta i dzielnic spraw: kwestię bezpieczeństwa.

W dziewięcioosobowej grupie zastanawiano się jakie działania są najskuteczniejsze i najpotrzebniejsze w planowaniu i prowadzeniu polityki bezpieczeństwa.

W pierwszej kolejności szczegółowo omówiono kwestie związane z realizacją samego projektu, przyjętych założeń oraz metody realizacji Rankingu...

czytaj więcej »

Spotkanie 16/01/2014

Spotkanie zrealizowane zostało na terenie Dzielnicy I, ale brali w nim również udział mieszkańcy innych dzielnic.

Spotkanie odbyło się w sali udostępnionej przez kawiarnię „Cudowne lata”, zlokalizowaną przy ul. Garncarskiej 5 w Krakowie. Uczestniczyło w nim łącznie osiem osób. Zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców oraz omówiono jego cele i zasady, następnie skupiono się analizie problemu, czyli na...

czytaj więcej »

Spotkanie 10/01/2014

W spotkaniu dzielnicy XIII (Podgórze) uczestniczyło osiem osób.

Zaprezentowano projekt Rankingu Krakowskich Samorządowców, jego cel i założenia.Spotkanie zostało zorganizowane  przy okazji debaty nad problemami jakie rodzi nowa uchwała piecowa zakazująca palenia węglem. Zgromadzeni akcentowali słabą wolę polityków do konsultowania z nimi wyżej wymienionego problemu. Sądzą, że decyzja została podjęta pod „lufami...

czytaj więcej »

Spotkanie 23/12/2013

Spotkanie zorganizowano w okolicznościach debaty nad problemami komunikacyjnymi w najbardziej zaludnionej dzielnicy Krakowa – Prądniku Białym.

W czasie spotkania przedstawiono dziewięcioosobowej grupie zgromadzonych cele i założenia projektu Ranking Krakowskich Samorządów. Następnie skupiono się na nurtującym mieszkańców dzielnicy problemie. Zwrócono uwagę na słabą siłę przebicia dotychczasowych radnych, którzy nie zdołali...

czytaj więcej »

Spotkanie 20/12/2013

W spotkaniu uczestniczyło osiem osób.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców – omówiono cele i zasady działania. Następnie skupiono się na pięciu zasadniczych kwestiach w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Jaki samorządowiec powinien być?”

Według wskazań uczestników spotkania dobry samorządowiec to taki, który nie ogranicza swojej działalności jedynie do...

czytaj więcej »

Spotkanie 19/12/2013

Kolejne z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych odbyło się w Dzielnicy III, a uczestniczyło w nim siedemnaście osób.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia projektu „Ranking Krakowskich Samorządowców”, omówiono jego cele i zasady działania.

Godzinne spotkanie zostało zdominowane przez debatę na temat rozbudowy alei 29 listopada. W kontekście tego problemu próbowano mimo wszystko odpowiedzieć sobie na...

czytaj więcej »

Spotkanie 18/12/2013

18 grudnia 2013 odbyło się pierwsze z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Podczas spotkania zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców – omówiono jego cele i zasady działania. 

Podczas dwuipółgodzinnego spotkania skupiono się na dwóch zasadniczych kwestiach:

Po pierwsze, szczegółowo omówiono kwestie związane z realizacją samego...

czytaj więcej »

Spotkanie 15/12/2013

Kolejne z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych odbyło się w Dzielnicy III. Uczestniczyło w nim siedemnaście osób.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia projektu „Ranking Krakowskich Samorządowców”, omówiono jego cele i zasady działania.

Godzinne spotkanie zostało zdominowane przez debatę na temat rozbudowy alei 29 listopada. W kontekście tego problemu próbowano mimo wszystko odpowiedzieć sobie na...

czytaj więcej »

Spotkanie 10/12/2013

Spotkanie zrealizowane zostało dla mieszkańców Dzielnicy VI – Bronowice.

Spotkanie odbyło się w sali udostępnionej przez Szkołę Języków Obcych Prolog, zlokalizowanej przy ul. Bronowickiej 37 w Krakowie, wynajętej specjalnie na tę okazję. Uczestniczyło w nim łącznie 15 osób.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców oraz omówiono jego cele i zasady.  Podczas...

czytaj więcej »

Spotkanie 10/12/2013

10 grudnia 2013 roku odbyło się trzecie z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych.

 

Spotkanie zrealizowane zostało na terenie Dzielnicy VIII, w Centrum Kultury Ruczaj. Spotkanie odbyło się w dwóch częściach. Łącznie uczestniczyło w nim 9 osób. Zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców – omówiono jego cele i zasady działania. 

Podczas trzygodzinnego spotkania  skupiono się na...

czytaj więcej »

Spotkanie 5/12/2013

Spotkanie zrealizowane zostało dla mieszkańców Dzielnicy V – Krowodrza.

Spotkanie odbyło się w sali seminaryjnej „Krowoderska 19”, wynajętej specjalnie na tę okazję. Uczestniczyło w nim łącznie 11 osób. Zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców oraz omówiono jego cele i zasady. 

Podczas dwuipółgodzinnego spotkania  skupiono się analizie problemu: jaki powinien być...

czytaj więcej »

Spotkanie 26/11/2013

 

26 listopada 2013 roku odbyło się pierwsze z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych.

 

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Podczas spotkania zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców – omówiono cele i zasady działania. 

Podczas dwugodzinnego spotkania  skupiono się na 5 zasadniczych kwestiach w celu poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Jaki samorządowiec...

czytaj więcej »

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg