Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Konsultacje z NGO

II etap projektu Ranking Krakowskich Samorządowców to badanie focusowe, na które zaproszeni zostaną osoby, zawodowo lub naukowo zajmujące się zagadnieniem samorządności. Podczas badania liczymy na udział naukowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli innych krakowskich organizacji pozarządowych.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 

·         prof. Leszek Porębski - politolog, Akademia Górniczo-Hutnicza (Wydział Humanistyczny)

·         Anna Stawska – Uniwersytet Jagielloński (Instytut Spraw Publicznych)

·         Paweł Hałat – prezes Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto

·         Grzegorz Piątkowski – Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Republikanie, Polska Razem

·         Daniel Różański - Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Republikanie, Polska Razem

·         Konrad Mleczko – Stowarzyszenie KoLiber

·         Piotr Furmanek – Stowarzyszenie KoLiber

·         Weronika Stokłosa – Stowarzyszenie KoLiber

·         Miłosz Tatara – Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

·         Jan Niedośpiał - Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

·         Piotr Wajda - Gazeta Gdowianin

 

Na początku spotkania przedstawiono ideę oraz cele projektu „Ranking Krakowskich Samorządowców”: zaprezentowano propozycję opracowania trzech rankingów dotyczących: radnych dzielnic, radnych miejskich oraz prezydenta Krakowa. 

 

Ocena radnych dzielnic

Uczestnicy spotkania wyrazili opinię, iż ocena radnych dzielnicowych może być dokonana przede wszystkim w oparciu o kryteria ilościowe - przy uwzględnianiu kryteriów jakościowych, również konieczne będzie zastosowanie skali liczbowej. Według uczestników ocena radnych dzielnic powinna obejmować przede wszystkim ocenę kompetencji oraz ograniczeń radnych w zakresie rozwiązywania problemów mieszkańców. Wyrażono również opinię, iż liczba interpelacji składanych przez radnych dzielnic może być uznana za wskaźnik dotyczący kontaktu radnych z mieszkańcami (większa ilość składanych interpelacji równa się częstszymi konsultacjami z mieszkańcami). Zauważono ponadto, że zastosowanie kryterium aktywności radnych dzielnic może się wiązać z przyznawaniem dobrych ocen tym radnym, którzy działają w wąskim interesie grupowym. Wyrażono również opinię, iż radni, którzy cechują się faktyczną aktywnością, w dzielnicach cechujących się niskim stopniem sytuacji problemowych, powinni być dodatkowo nagradzani w ramach rankingu, w porównaniu z radnymi o niskiej aktywności, reprezentującymi dzielnice, w których jest więcej problemów. Uznano również, że ocena radnych dzielnicowych może dotyczyć np. aktywności związanej z przebiegiem procesu planowania przestrzennego.

 

Ocena radnych miejskich

W opinii uczestników badania focusowego, wskaźniki oceny radnych miejskich powinny dotyczyć znajomości strategii Krakowa, analizy zgodności wyników głosowań ze strategią miasta, skuteczności w zgłaszaniu uchwał (ocenianej m.in. poprzez sprawdzenie, czy uchwały mają poparcie Komisji). Ustalono ponadto, iż ocena radnych miejskich może być dokonywana przy użyciu wskaźników aktywności w mediach (analiza pod kątem: udostępniania przez radnego adresu e-mail, posiadania strony www, możliwości komentarzy na stronie www radnego, posiadania profilu na Facebooku, odpowiadania na maile) oraz obecności w organizacjach pozarządowych (w aspekcie współpracy z partnerami społecznymi oraz pobudzania społeczeństwa do realizacji celów).

 

Ocena prezydenta Krakowa

Uczestnicy spotkania ustalili, iż ocena prezydenta Krakowa powinna być dokonana w oparciu o kryteria: sprawdzania zrealizowanych obietnic (w odniesieniu do deklaracji z ostatniej kampanii wyborczej), spójności działań prezydenta z niezależnością urzędu (analiza powiązań prezydenta z radą miasta, kluczowymi organizacjami, Kościołem, ulegania naciskom), stopnia realizacji celów miasta w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, oraz konsekwentnego delegowania uprawnień. Wskazano ponadto, iż ocena prezydenta Krakowa może być dodatkowo przeprowadzana w charakterze „studium przypadku” – ocena jako zarówno urzędnika i gospodarza miasta, jak również animatora życia miasta.

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg