Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

OCEŃ SWOJEGO RADNEGO - WYNIKI!

OCEŃ SWOJEGO RADNEGO ... czyli pierwszy w Krakowie Ranking Samorządowców

Mamy przyjemność zaprezentować wyniki Rankingu Krakowskich Samorządowców - audytu aktywności i skuteczności władz samorządowych Miasta Krakowa .

Jest to wynik 11-miesięcznej pracy naszego zespołu, w ramach której  prowadziliśmy konsultacje i badania społeczne wśród mieszkańców, radnych miejskich, członków Rad Dzielnic, Prezydenta Miasta Krakowa, przedstawicieli NGO, naukowców oraz specjalistów w zakresie samorządności.

Przeanalizowaliśmy ponad 1000 protokołów z posiedzeń Rady Miasta i Rad Dzielnic, zwracając uwagę na:obecność na sesjach, referowanie uchwał, udział w dyskusji, liczbę zgłoszonych poprawek do uchwał i skuteczność ich wprowadzania, pracę w komisjach. Określiliśmy cechy idealnego samorządowca, a następnie zapytaliśmy ponad 750 mieszkańców Krakowa w jakim stopniu radni spełniają te założenia. Cechy, jakie wzięliśmy pod uwagę to m.in.: rozpoznawalność, społecznictwo, merytoryczność, inicjatywa, skuteczność, zdolności menadżerskie, obowiązkowość, otwartość na współpracę. Układając wyniki rankingu wzięliśmy pod uwagę: wynik wyborczy uzyskany przez urzędujących radnych, kwestię zależności od partii politycznych, stopień realizacji programu wyborczego. Zbadaliśmy również dostępność samorządowców dla mieszkańców miasta.

Efektem tej pracy jest mapa 14 wskaźników, stanowiąca profil „dobrego samorządowca”, matryca oceny aktywności i pracy samorządowców oraz pierwszy w skali miasta i całego kraju przygotowany w oparciu o tak złożoną metodologię RANKING SAMORZĄDOWCÓW. 

Metodologia rankingu (dostępna TUTAJ zakłada ocenę każdego samorządowca w skali 0-100 pkt.

 

W trakcie realizowanych badań zwróciliśmy szczególną uwagę na następujące problemy, które znajdują odzwierciedlenie w rezultatach Rankingu:

  • - Pomimo obecności wśród Radnych Miejskich kilku liderów wykazujących się aktywnością i wysokim poziomem merytorycznym, średnia ocena ich pracy (w skali 0-100 pkt, gdzie 100 oznacza idealnego samorządowca) wynosi tylko 22 punkty;

  • - Dokonana przez mieszkańców ocena pracy Prezydenta Miasta w kategoriach „Społecznictwo” i „Uczciwość” zaskakuje dużym poziomem wskazań negatywnych;

  • - Zaobserwowano bardzo niski poziom wiedzy mieszkańców na temat Rad Dzielnic.

Zachęcamy do zapoznania się z całościowymi wynikami Rankingu:

www.rankingsamorzadowcow.pl

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg