Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Samorządowiec - jaki powinien być ...

Jaki samorządowiec powinien być …

… czyli I etap realizacji projektu Ranking Krakowskich Samorządowców

Pierwszy z trzech etapów projektu to konsultacje ... szerokie konsultacje. 

W pierwszej kolejności o zdanie postanowiliśmy zapytać samych mieszkańców. W tym celu realizujemy cykl kilkunastu spotkań konsultacyjnych z Krakowianami. 

Drugim elementem będzie badanie focusowe, na które zaproszeni zostaną osoby, zawodowo lub naukowo zajmujące się zagadnieniem samorządności. Podczas badania liczymy na udział naukowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli innych krakowskich organizacji pozarządowych.

Trzeci element to SONDAŻ ONLINE  na stronie projektu Ranking Krakowskich Samorządowców. 

 

Konsultacje z mieszkańcami

W ramach projektu Ranking Krakowskich Samorządowców realizowany jest cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Krakowa.  Cele, które chcielibyśmy osiągnąć poprzez spotkania sprowadzają się do dwóch podstawowych.

Po pierwsze – to pomoc w odpowiedzi na pytanie Jaki samorządowiec powinien być?

Spotkania konsultacyjne w tym sensie to przygotowanie do opracowania modułowej matrycy badania aktywności i jakości...

czytaj więcej »

Konsultacje z NGO

II etap projektu Ranking Krakowskich Samorządowców to badanie focusowe, na które zaproszeni zostaną osoby, zawodowo lub naukowo zajmujące się zagadnieniem samorządności. Podczas badania liczymy na udział naukowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli innych krakowskich organizacji pozarządowych.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

 

·         prof. Leszek...

czytaj więcej »

Sondaż online

GRAFICZNE PODSUMOWANIE BADANIA SONDAŻOWEGO

 

 

Liczba osób uczestniczących w badaniu: 107

Adresaci badania: Mieszkańcy Miasta Krakowa

Cel badania: Zebranie informacji na temat wskaźników do modułowej matrycy badania aktywności i jakości pracy samorządowców Miasta Krakowa (radni...

czytaj więcej »

Wyniki konsultacji

Już wiemy... jaki dobry samorządowiec powinien być!

Poniżej przedstawiamy inforgrafię, która stanowi podsumowanie prowadzonych przez nas konsultacji, spotkań oraz badania ankietowego. Wyszczególniliśmy 14 wskaźników, które łącznie stanowią odpowiedź, na tylko z pozoru łatwe pytanie "Jaki powinien być samorządowiec?"

Podczas prowadzonych prac przeanalizowaliśmy 2089 wskazań - cech, zachowań itd., które...

czytaj więcej »

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg