Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Sondaż online

GRAFICZNE PODSUMOWANIE BADANIA SONDAŻOWEGO

 

 

Liczba osób uczestniczących w badaniu: 107

Adresaci badania: Mieszkańcy Miasta Krakowa

Cel badania: Zebranie informacji na temat wskaźników do modułowej matrycy badania aktywności i jakości pracy samorządowców Miasta Krakowa (radni dzielnic, radni Miasta Krakowa, prezydent Miasta Krakowa).

Badanie sondażowe zostało przeprowadzone w dniach: 1 lutego 2014 do 17 marca 2014 roku. 

 

Poniżej zamiszczone zostały cztery infografiki stanowiące graficzne podsumowanie badania sondażowego.

 

 

Część I

Pierwsza część badania to odpowiedź na pytanie o to, kim powinien być samorządowiec, zarówno ten pracujący w dzielnicy, radzie miasta, czy sprawujący funkcję prezydenta miasta. 

 

 

 

Część II

Druga część badania to odpowiedzi ankietowanych na pytanie o katalog cech charakteryzujących samorządowców - tych dobrych, jak również tych złych. Dodatkowo badani wskazali po jednej cesze - najbardziej pożadanej i najbardziej niepożądanej u osób sprawujących funkcje samorządowców (wskazania zaznaczono ciemniejszym kolorem).

 

 

 

Część III 

Trzecia część badania to hierarchia najważniejszych według mieszkańców zadań i problemów rozpoznwanych w skali dzielnicy oraz w skali mista. 

 

 

 

Część IV 

Czwarta, ostatnia część badania to pytanie o inicjatywy i aktywności, które zdaniem ankietowanych mogą potencjalnie przyczynić się do zwiększenia zaufania społecznego do samorządowców. 

 

 

 

 

 

  • RAPORT BADANIA 2- cz.1.jpg
  • RAPORT BADANIA 2-cz.2.jpg
  • RAPORT BADANIA 2-cz.3.jpg
  • RAPORT BADANIA 2-cz.4.jpg

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg