Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 20/12/2013

W spotkaniu uczestniczyło osiem osób.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców – omówiono cele i zasady działania. Następnie skupiono się na pięciu zasadniczych kwestiach w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Jaki samorządowiec powinien być?”

Według wskazań uczestników spotkania dobry samorządowiec to taki, który nie ogranicza swojej działalności jedynie do wypełniania swoich obowiązków. Jest obiektywny  w swoich działaniach, nie kieruje się interesami drobnych grup, ale dba o dobro wspólne. Jednocześnie dba o kontakt z mieszkańcami, potrafi współpracować w grupie, wykazuje stałe zainteresowanie problemami w dzielnicy, podtrzymując kontakt zarówno w sposób tradycyjny, jak i droga elektroniczną. Cechuje się pragmatyzmem oraz skutecznością, wykazuje cechy liderskie, szczególnie pomocne we współpracy z władzami miasta (radnymi, prezydentem).

Uczestnicy spotkania przyznają, że na najbliższy szczebel samorządu często wkradają się polityczne spekulacje, nierzadko pracę w dzielnicy traktuje się jako trampolinę do wyższych stanowisk,  a radnym tylko w nielicznych przypadkach udaje się zbudować kompromis na rzecz realizacji konkretnego problemu.  Niestety samorządowiec z poczuciem misji to wciąż rzadkość.

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg