Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 10/12/2013

10 grudnia 2013 roku odbyło się trzecie z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych.

 

Spotkanie zrealizowane zostało na terenie Dzielnicy VIII, w Centrum Kultury Ruczaj. Spotkanie odbyło się w dwóch częściach. Łącznie uczestniczyło w nim 9 osób. Zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców – omówiono jego cele i zasady działania. 

Podczas trzygodzinnego spotkania  skupiono się na 5 zasadniczych kwestiach w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Jaki samorządowiec powinien być?”

Według wskazań uczestników spotkania „dobry samorządowiec” to taki, który spełnia określone kryteria i oczekiwania:

- Ma wiedzę, kontroluje i czuwa nad sprawami najbliższego otoczenia oraz podejmuje stosowne do sytuacji interwencje.

W tym aspekcie skupiono się głównie na kwestii utrzymania dróg w Dzielnicy VIII. Mieszkańcy, jak i przybyli na spotkanie radni dzielnicowi, odbyli burzliwą rozmowę na temat utrzymania okolicznych dróg i chodników.

- Samorządowiec jako lider.

Cechy liderskie potencjalnie rozpoznane wśród samorządowców obejmowały znajomość mieszkańców i ich problemów oraz stymulowanie ludzi do działania.

- Kontrola nad zabudową przestrzenną dzielnicy.

Kwestie związane z konsultacjami społecznymi i ich wpływem na realnie podejmowane decyzje w kwestiach zabudowy przestrzennej dzielnicy;

- Bezpieczeństwo publiczne.

Udział i wpływ samorządowców na kwestie związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Dyskusja skupiła się wokół problemu wydawania koncesji dla sklepów monopolowych w mieście, interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskie Miasta Krakowa oraz roli radnych w rozwiązaniu lokalnych problemów dotyczących bezpieczeństwa.

- Edukacja w służbie partycypacji w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym.

Podczas spotkania prowadzącemu zostało zasugerowane podjęcie inicjatywy na rzecz aktywizacji osób starszych oraz młodzieży. Jako główny element aktywizacji wskazano działania edukacyjne w zakresie samorządności.

 

Wskaźniki dla matrycy to:

- działania na rzecz poprawy jakości otoczenia – w zakresie dróg publicznych oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem;

- znajomość i realizacja planu zabudowania przestrzennego;

- udział w działaniach kontrolnych na terenie najbliższego otoczenia samorządowca; inicjatywa na rzecz działań edukacyjnych;

- znajomość problemów doskwierającym mieszkańcom;

- realny wpływ przeprowadzanych konsultacji z mieszkańcami na podejmowane decyzje polityczne i administracyjne. 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg