Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 10/12/2013

Spotkanie zrealizowane zostało dla mieszkańców Dzielnicy VI – Bronowice.

Spotkanie odbyło się w sali udostępnionej przez Szkołę Języków Obcych Prolog, zlokalizowanej przy ul. Bronowickiej 37 w Krakowie, wynajętej specjalnie na tę okazję. Uczestniczyło w nim łącznie 15 osób.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców oraz omówiono jego cele i zasady.  Podczas dwuipółgodzinnego spotkania skupiono się analizie problemu: jaki powinien być samorządowiec, w oparciu o doświadczenia mieszkańców Dzielnicy VI.

Szczególnie ważnym tematem spotkania okazała się sprawa zagospodarowania przestrzeni mającej szczególne znaczenie dla ich dzielnicy, którą jest fort reditowy numer 7 „Bronowice”. NBiegdyś należał on do systemu obronnego Twierdzy Kraków i dziś jest wyjątkowym zabytkiem. Obiekt znajduje się  w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. Kwestia utrzymania fortu oraz jego rewitalizacji wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców dzielnicy: oczekiwaliby oni utworzenia tam powszechnie dostępnego terenu zielonego, mogącego stanowić przestrzeń publiczną - tak bardzo pożądaną w najbliższym otoczeniu. Kontrowersje wzbudził jednak plan sprzedaży przez Agencję całego terenu fortu i budowy w jego obrębie dużego osiedla mieszkaniowego. Wytyczne konserwatorskie wskazują możliwości zagospodarowania obiektu na cele hotelowe, działalność kulturalną (galerie, centrum wystawiennicze) oraz - jako funkcję towarzyszącą – gastronomię. W związku z tym mieszkańcy zorganizowali się oddolnie (m.in. w stowarzyszenie „Zielone Bronowice” oraz Towarzystwo Przyjaciół Bronowic), aby przy udziale radnych Dzielnicy VI wziąć udział w debacie na temat przyszłości tego terenu.

Według wskazań uczestników spotkania „dobry samorządowiec” powinien partnerować mieszkańcom Dzielnicy VI w następujący sposób:

1.       Powinien wziąć odpowiedzialność za sprawy najbliższego otoczenia oraz interweniować stosowanie do sytuacji.

W tej kwestii skupiono się głównie na przedstawieniu planu wykorzystania terenu fortu z korzyścią dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, tj. zarówno z zachowaniem dużej ilości zieleni oraz z możliwością rewitalizacji fortu.

2.       Występować  w roli lidera społeczności lokalnej.

Pokłosiem spotkania okazał się wzrost aktywności przedstawicieli Rady Dzielnicy VI (przewodniczącego i radnych), którzy zaproponowali powołanie grupy roboczej ds. przedstawienia obywatelskiej wizji wykorzystania terenów fortu reditowego nr 7. Samorządowcy zwrócili się również do przedstawicieli krakowskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji o przedstawienie przykładów rewitalizacji obiektów powojskowych w różnych krajach europejskich.

3.       Sprawować kontrolę kontrolę nad zabudową przestrzenną dzielnicy.

Dyskusji podlegały kwestie pogodzenia ze sobą interesów mieszkańców dzielnicy oraz właściciela terenu – Agencji Mienia Wojskowego. Mieszkańcy oczekują, że samorządowcy będą ich reprezentować i współpracować z nimi w rozmowach prowadzonych z Agencją.

4.       Reagować na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

W sytuacji wymagającej rozwiązania jest bardziej dyspozycyjny, uczestniczy w spotkaniach problemowych i sam je w razie potrzeby inicjuje. Jest także elastyczny co do godzin spotkań z mieszkańcami.

Wskaźniki dla matrycy to:

- działania na rzecz poprawy jakości otoczenia – w zakresie organizacji przestrzeni miejskiej;

- wysuwanie konstrukcyjnych propozycji na rzecz organizacji ładu przestrzennego w swojej dzielnicy,

- znajomość i realizacja planu zabudowania przestrzennego;

- udział w działaniach kontrolnych związanych z planowanymi inwestycjami,

- dostępność i dyspozycyjność.

 

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg