Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 16/01/2014

Spotkanie zrealizowane zostało na terenie Dzielnicy I, ale brali w nim również udział mieszkańcy innych dzielnic.

Spotkanie odbyło się w sali udostępnionej przez kawiarnię „Cudowne lata”, zlokalizowaną przy ul. Garncarskiej 5 w Krakowie. Uczestniczyło w nim łącznie osiem osób. Zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców oraz omówiono jego cele i zasady, następnie skupiono się analizie problemu, czyli na pytaniu jaki powinien być samorządowiec, w oparciu o doświadczenia i sugestie uczestników spotkania.

Według wskazań uczestników spotkania „dobry samorządowiec” powinien charakteryzować się następującymi cechami:

1.       Powinien wykazywać wysoką frekwencję na posiedzeniach rady, w której skład wchodzi oraz brać udział w głosowaniach.

2.       Powinien aktywnie pracować w komisjach.

3.       Powinien być łatwo dostępny dla mieszkańców: nie opuszczać dyżurów, szybko odpowiadać na korespondencję e-mail.

4.       Powinien dążyć do skutecznej realizacji swojego programu wyborczego.

5.       Powinien być obecny w mediach, aby tym skuteczniej realizować swój program i lobbować za sprawami ważnymi dla jego wyborców.

6.       Powinien rzetelnie przygotować oświadczenie majątkowe i opublikować je na swojej stronie internetowej.

7.       Powinien wykazywać własną inicjatywę – zgłaszać projekty i propozycje, zachować (o ile to możliwe) niezależność od partii politycznych.

 

Wskaźniki dla matrycy to:

- obecność na posiedzeniach rady,

- udział w głosowaniach, udział w pracach komisji,

- dostępność na dyżurach,

- większa częstotliwość odpowiadania na e-maile,

- stopień realizacji programu wyborczego i/lub dziania na rzecz jego realizacji w przypadku przynależności do opozycji,

- obecność w mediach,

- kwestia opublikowania oświadczenia majątkowego,

- ilość i jakość inicjatyw i projektów.

 

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg