Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 18/12/2013

18 grudnia 2013 odbyło się pierwsze z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Podczas spotkania zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców – omówiono jego cele i zasady działania. 

Podczas dwuipółgodzinnego spotkania skupiono się na dwóch zasadniczych kwestiach:

Po pierwsze, szczegółowo omówiono kwestie związane z realizacją samego projektu, przyjętych założeń oraz metody realizacji Rankingu Krakowskich Samorządowców. Podkreślono konieczność stworzenia co najmniej dwóch rankingów – pierwszego dla radnych dzielnicowych, drugiego dla radnych miejskich.

W toku rozmowy podkreślono wartość projektu dla szeroko pojętej edukacji w zakresie roli i funkcjonowania instytucji samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym.

W drugiej części spotkania skupiono się na kwestiach związanych ze współpracą samorządowców  otoczeniem lokalnym – samorządowiec jako partner lokalny. Podczas dyskusji szczególną uwagę zwrócono na działania takie jak:

Współpraca samorządowców z organizacjami pozarządowymi;

Współpraca samorządowców z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi z najbliższego otoczenia – szkoły, domy kultury, kluby sportowe;

- Współpraca samorządowców ze służbami porządkowymi w zakresie realizacji programów prewencyjnych;

Podejmowanie inicjatywy na rzecz zwiększenia partycypacji obywateli we konsultowaniu i współdecydowaniu o sprawach najbliższego otoczenia.  

Podczas spotkania uwag uczestników zwróciła kwestia potencjału organów samorządowych dla integracji osób z najbliższego otoczenia młodych ludzi – szkoła, dom, środowisko rówieśników.

 

Wskaźniki dla matrycy:

- potencjał samorządowców dla integrowania osób i instytucji środowiska lokalnego;

- podejmowanie inicjatywy na rzecz zwiększenia partycypacji mieszkańców w sprawach lokalnych;

- samorządowiec jako partner społeczny dla instytucji;

- samorządowiec jako partner społeczny dla organizacji pozarządowych.

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg