Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 20 i 29/01/2014

Podczas spotkania zapytano mieszkańców Dzielnicy XVII o pożądane cechy dobrego samorządowca.

Niemal wszyscy spośród dwanaściorga obecnych podkreślali, że tym, co najbardziej doskwiera w dotychczasowych pracach radnych dzielnicy to: brak informacji na temat aktualnie prowadzonych i planowanych działań, nieprzejrzyste procedury angażowanych w realizację poszczególnych działań osób oraz zbytnia troska o prywatne korzyści. Podług oczekiwań mieszkańców dzielnicy samorządowcy winni jasno informować o swoich działaniach, a – co ważniejsze – szeroko konsultować wszelkie pomysły i plany.

Za najskuteczniejsze metody komunikacji uznano:

- otwarte spotkania z radnymi (dyżur przewodniczącego uznano za niewystarczający, jak również za niestosowną uznano konieczność wcześniejszego umawiania się na spotkanie)

- Internet - jako droga udostępniania informacji dotyczących efektów prac radnych dzielnicowych

- gazetka dzielnicowa (pojawiły się głosy za koniecznością założenia takowej)

- cykliczne spotkania na temat aktualnie prowadzonych oraz planowanych inwestycji i przedsięwzięć

- działania edukacyjne skierowane do mieszkańców dzielnicy - w tym dostępu do informacji o warunkach ubiegania się o stanowisko radnego.

Druga część spotkania dotyczyła bezpieczeństwa dzielnicy i konieczności współpracy ze szkołą, służbami bezpieczeństwa i Kościołem. Uczestnicy spotkania podkreślali dwa istotne elementy: pomoc, jaką najbliższe otoczenie powinno świadczyć rodzicom oraz konieczność inwestycji na rzecz wzmocnienia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w krakowskich dzielnicach.

Wskaźniki dla matrycy:

- potencjał samorządowców dla integrowania osób i instytucji środowiska lokalnego

- podejmowanie inicjatywy na rzecz zwiększenia partycypacji mieszkańców w sprawach lokalnych

- otwarcie na kontakt z mieszkańcami

- rzetelna sprawozdawczość ze swoich działań

- kreatywność w przyjmowanych metodach realizacji swoich powinności

- współpraca ze służbami porządkowymi

 

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg