Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 26/11/2013

 

26 listopada 2013 roku odbyło się pierwsze z dzielnicowych spotkań konsultacyjnych.

 

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Podczas spotkania zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców – omówiono cele i zasady działania. 

Podczas dwugodzinnego spotkania  skupiono się na 5 zasadniczych kwestiach w celu poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Jaki samorządowiec powinien być?”

- Samorządowiec powinien umieć  wyjść poza swoje kompetencje: nie ograniczać się jedynie do tego, co musi zrobić i co leży w zakresie jego obowiązków, ale powinien być pełen inicjatywy i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców.

- Praca u podstaw i integracja z otoczeniem to elementy, które powinny charakteryzować interakcje na linii samorządowiec – mieszkańcy.

- Szczególnie porządane cechy liderskie potencjalnie rozpoznane wśród samorządowców obejmowały: znajomość mieszkańców i ich problemów; stymulowanie ludzi do działania.

- Analiza sytuacji w jaki sposób bycie niezależnym radnym przekłada się na aktywność i jakość pracy samorządowców na poziomie dzielnicy.Próbowano także odnieść się do zjawiska pozornej niezależności politycznej samorządowców.

 

Wskaźniki dla matrycy to:

- zaangażowanie polityczne a nie zależność polityczna;

- inicjatywa do działania; zdolności liderskie i przywódcze;

- lobbowanie na rzecz realizacji projektów w ramach budżetu partycypacyjnego;

- znajomość mieszkańców i ich problemów. 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg