Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Spotkanie 5/12/2013

Spotkanie zrealizowane zostało dla mieszkańców Dzielnicy V – Krowodrza.

Spotkanie odbyło się w sali seminaryjnej „Krowoderska 19”, wynajętej specjalnie na tę okazję. Uczestniczyło w nim łącznie 11 osób. Zaprezentowano projekt Ranking Krakowskich Samorządowców oraz omówiono jego cele i zasady. 

Podczas dwuipółgodzinnego spotkania  skupiono się analizie problemu: jaki powinien być samorządowiec, w oparciu o doświadczenia mieszkańców Dzielnicy V. Wyjatkowo ważnym tematem spotkania była sprawa zagospodarowania przestrzeni mającej szczególne znaczenie dla ich dzielnicy, nazwanej roboczo „rynkiem krowoderskim”, oraz możliwości współpracy przy jego realizacji na linii samorząd – mieszkańcy – spółdzielnia mieszkaniowa.

Idea rynku krowoderskiego łączy od kilku lat zarówno mieszkańców, jak i radnych dzielnicy. Przy ulicy Królewskiej w miejscu obecnego dziś parkingu, planowano stworzyć publiczny plac z prawdziwego zdarzenia: z zielenią, ławkami, ogródkami kawiarnianymi - żywą miejską przestrzeń. Architekci w ramach działalności pro bono opracowali koncepcję zagospodarowania tego miejsca. Niestety, spółdzielnia mieszkaniowa, która jest wieczystym użytkownikiem tego terenu, nic nikomu nie mówiąc, ogłosiła przetarg na projekt dwukondygnacyjnego pawilonu handlowego.

Według wskazań uczestników spotkania dobry samorządowiec powinien być partnerem dla mieszkańców rozwiązaniu problemów dzielnicy w następujący sposób:

1.       Samorządowiec bierze odpowiedzialność za sprawy najbliższego otoczenia oraz podejmuje stosowne do sytuacji interwencje.

W tej kwestii skupiono się głównie na aspekcie zaangażowania mieszkańców w rozwój przestrzeni dzielnicy Krowodrza oraz możliwości realizacji tej wizji, a także pozyskiwania środków i negocjacji z interesariuszami (członkami spółdzielni mieszkaniowej).

2.       Samorządowiec występuje w roli lidera społeczności lokalnej.

Przedyskutowano udział przedstawicieli Rady Dzielnicy V jako współautorów i promotorów wizji zagospodarowania „rynku krowoderskiego”, którzy nie tylko zbierają sprawie opinie mieszkańców i występują w ich imieniu wobec dysponującej terenem spółdzielni mieszkaniowej, ale także prowadzą rozmowy z władzami miasta zainteresowanymi utworzeniem w okolicy podziemnego parkingu.

3.       Samorządowiec sprawuje kontrolę nad zabudową przestrzenną dzielnicy.

Dyskusji podlegały kwestie pogodzenia ze sobą interesów wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz członków konkretnej spółdzielni mieszkaniowej, na której terenie znajduje się plac przewidziany na „rynek krowoderski”.

4.       Samorządowiec reaguje na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

W sytuacji wymagającej rozwiązania jest otwarty na spotkania i wykazuje pełną dyspozycyjność, uczestniczy w spotkaniach problemowych i sam je w razie potrzeby organizuje. Jest elastyczny co do godzin spotkań z mieszkańcami.

 

Wskaźniki dla matrycy to: działania na rzecz poprawy jakości otoczenia – w zakresie organizacji przestrzeni miejskiej; wysuwanie konstrukcyjnych propozycji na rzecz organizacji ładu przestrzennego w swojej dzielnicy, znajomość i realizacja planu zabudowania przestrzennego; udział w działaniach kontrolnych związanych z planowanymi inwestycjami, dostępność i dyspozycyjność.

 

 

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg