Sprawdzasz?
Sprawdzam!
Zobacz Ranking

Zapraszamy do współpracy

Instytut Aurea Libertas poszukuje wolontariuszy do udziału w projekcie Ranking Krakowskich Samorządowców. 

Propozycja otwarta dla wszystkich tych, którzy mogliby  chcieliby zaangażować się w realizację tego ciekawego i nowatorskiego przedsięwzięcia.

Ranking Krakowskich Samorządów to inicjatywa niemająca dotąd swoich odpowiedników w skali województwa. Zakłada opracowanie matrycy, za pomocą której możliwa będzie analiza i ocena aktywności władz miejskich Krakowa oraz zaprezentowanie pozyskanych wyników w postaci przejrzystego rankingu. Wspomnianej ocenie podlegać będą takie elementy jak aktywność, skuteczność i jakość działań podjętych w ramach pełnionej funkcji przez przedstawicieli władz samorządowych: radnych, prezydenta i jego zastępców.

Intencją projektu jest połączenie eksperckiej wiedzy i społecznych intuicji wobec jakości demokracji i funkcjonowania samorządowych władz publicznych. Chcąc sprostać temu wyzwaniu, nasze przedsięwzięcie opierać się będzie na szerokich konsultacjach społecznych na każdym etapie realizacji działań projektowych; udział osób i instytucji, którym sprawy lokalne nie są obojętne, jest jednym z najistotniejszych punktów naszego projektu. Zakładamy współpracę z różnymi środowiskami, w tym z mieszkańcami Krakowa, przedstawicielami mediów i opinii publicznej, krakowskimi samorządowcami oraz przedstawicielami środowiska naukowego.

Gorąco zachęcamy do współpracy przy projekcie Ranking Krakowskich Samorządowców!

Co oferujemy:

·         Udział w ciekawym przedsięwzięciu;

·         Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia prac analitycznych oraz udziału w badaniach społecznych;

·         Kontakt i możliwość nauki od doświadczonej kadry organizacji pozarządowych oraz kadry naukowej;

·         Możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych w czasie studiów wiedzy i umiejętności.

Naszą ofertę kierujemy do studentów i absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych – w szczególności studentów i absolwentów nauk politycznych, socjologii, prawa oraz ekonomii.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@aurealibertas.org lub telefoniczny na numer 606 335 355.

 

 

Projekt RANKING KRAKOWSKICH SAMORZĄDOWCÓW realizowany jest przy wsparciu finansowym Szwajcarii,  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Partnerzy

  • malopolska24_banner5.jpg